KHO CHI NHÁNH CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM HẢI PHÒNG II

Thửa 3.635,79 m2 tại 305 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng