KHO TRÂU QUỲ

KHO TRÂU QUỲ

Địa chỉ: Thôn Bình Minh- Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Diện tích: 7195 m2 kho và 1284.3 m2 nhà xưởng

Điện thoại: +84-243 8621214