VĂN PHÒNG CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM

Địa chỉ: 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Diện tích văn phòng: 329,7 m2

Điện thoại: (04) 38623566

Liên hệ thuê văn phòng:

Phòng kinh doanh kho bãi:

Địa chỉ: 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 38623566

Email: info@vinatranco.vn