Dầu cho cao su đen

  • Dầu Hóa dẻo (Rubber Process Oil – R.P.O ) Hay còn gọi là dầu điều chế cao su, là một phó phẩm giàu hàm lượng aromatic từ quá trình chiết xuất dung môi để cải thiện tính chất vật lý của sự lưu hoá & để giảm thiểu giá thành sản phẩm, được sử dụng để làm mềm và kéo dãn các loại cao su tổng hợp và cao su tự nhiên, đặc biệt cao su đen hoặc sử dụng trong ngành mực in.
  • Dầu hóa dẻo TUDALEN 65 Còn gọi là dầu điều chế cao su, là một phó phẩm giàu hàm lượng aromatic từ quá trình chiết xuất dung môi để cải thiện tính chất vật lý của sự lưu hoá & để giảm thiểu giá thành sản phẩm, được sử dụng để làm mềm và kéo dãn các loại cao su tổng hợp và cao su tự nhiên, đặc biệt cao su đen hoặc sử dụng trong ngành mực in.