Dầu cho máy nông nghiệp

  • PTT POWERTRAC SUPER PLUS 10W30 : Dầu truyền động máy kéo đa dụng cao cấp (UTTO) cho các hệ thống thủy lực, truyền động bánh răng, bánh xe và hệ thống phanh ướt cho máy kéo nông nghiệp và xe đẩy, được sản xuất từ dầu khoáng cao cấp và phụ gia đa chức năng chọn lọc.
  • PTT POWERTRAC 7884 : Dầu thủy lực máy kéo nông nghiệp cho hệ thống thủy lực, bánh răng, hệ thống phanh ướt của máy kéo, xe đẩy nông nghiệp