Dầu Nhớt Cho Xe Cao Cấp Động Cơ Xăng

  • ACDelco SN PLUS 0W20 (Dexos1) Dầu nhờn ôtô tổng hợp toàn phần ACDelco SN Plus 0W20 với tiêu chuẩn Dexos1 dành cho dòng xe chạy xăng và khí hóa lỏng (LPG) yêu cầu công nghệ mới nhất.
  • Dầu nhờn ôtô tổng hợp toàn phần ACDelco SN Plus 5W30 với tiêu chuẩn Dexos1 dành cho dòng xe chạy xăng BMW, AUDI, Mercedes – Benz.