Dầu Nhớt Cho Xe Động Cơ Xăng Và Dầu Diesel

  • Dầu nhờn ôtô tổng hợp toàn phần ACDelco SAE 5W30 C2 C3 với tiêu chuẩn Dexos2 dành cho dòng xe động cơ hỗn hợp Xăng, Dầu Diesel và khí hóa lỏng.