Dầu phanh và sản phẩm phụ trợ

  • PTT RADIATOR COOLANT : Chất làm mát động cơ ethylene glycol, pha trộn với chất ức chế rỉ sét và ăn mòn, phù hợp cho sử dụng trong các hệ thống làm mát cho động cơ xăng và diesel hạng nhẹ
  • PTT SUPER BRAKE FLUID : Dầu phanh thủy lực hiệu suất cao được hình thành trên cơ sở dầu gốc tổng hợp ethers glycol và các phụ gia chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn Liên bang Mỹ DOT 4 và SAE J1704. Nó cũng được sự chấp thuận của Viện Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Thái Lan (TISI) : TISI 591-2001