Dầu tuần hoàn

  • PTT Circular P 150, 220, 320, 460: là các sản phẩm dầu bôi trơn đa mục đích cho hệ thống tuần hoàn công nghiệp.PTT Circular P sản xuất từ dầu gốc cao cấp với khả năng chống rỉ và chống ô xi hóa, có tính cách ly nước tốt.
  • PTT Circular 32, 46, 68, 100, 150: là các sản phẩm dầu bôi trơn đa mục đích cho hệ thống tuần hoàn, sản xuất từ dầu gốc paraffinic cao cấp, chống ô xi hóa tốt.PTT Circular 32, 46, 68, 100, 150 phù hợp cho các hệ thống bôi trơn.