Mỡ bôi trơn

  • PTT Moly-Plex Grease NLGI 0, 2: là mỡ lithium đa cấp chất lượng cao, chứa phụ gia đặc biệt và MoS2 giúp bôi trơn tốt và giảm vụn kim loại, sản xuất từ bọt mỡ lithium.
  • PTT Moly EP Grease NLGI 2: là sản phẩm mỡ lithium đa cấp chất lượng cao, chứa MoS2, sử dụng trong công nghiệp và phương tiện. PTT Moly EP Grease chứa dầu gốc khoáng, bọt lithium, phụ gia chịu áp lực cao, chất ức chế ô xi hóa và rỉ, tạo sự bôi trơn và bảo vệ tốt
  • PTT Li-Plex Grease NLGI 2, 3: là mỡ chất lượng cao, sản xuất từ bọt lithium, phụ gia chống rỉ, chống mài mòn và chống ô xi hóa
  • PTT EP Grease NLGI 0, 1, 2, 3: là mỡ chịu áp suất chất lượng cao dùng cho công nghiệp và phương tiện. PTT EP Grease chứa dầu gốc khoáng, bọt lithium, phụ gia chịu áp suất cao, phụ gia chống rỉ và mài mòn, giúp bôi trơn và bảo vệ tốt.
  • PTT MP Grease NLGI 2, 3: là mỡ đa dụng chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc khoáng, chất làm đặc lithium và phụ gia chống mài mòn, chống ô xi hóa, sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và phương tiện không cần mỡ chịu áp suất rất cao.
  • PTT Chassis Grease NLGI 2, 3: là loại mỡ bôi trơn truyền thống sản xuất từ dầu gốc, chất làm đặc calcium, phụ gia chống rỉ, chống ô xi hóa và chống dính