CHÚC MỪNG SINH NHẬT PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

26/10 – là một ngày đặc biệt đối với tất cả anh chị em VINATRANCO – Vì hôm nay chính là Sinh nhật Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch công đoàn Nguyễn Văn Thìn!

Thay mặt toàn thể công ty, kính chúc Anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được những mục tiêu tiếp theo trong sự nghiệp cũng như trong cuộc đời.