Đại hội Chi bộ CTY CP KHO VẬN VÀ DVTM nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 28/5/2020, tại Công ty CP Kho vận và DVTM, Chi bộ Công ty CP Kho vận và DVTM đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có 11/12 Đảng viên được triệu tâp. Đại hội được  vinh dự đón tiếp đồng chí Trần Quang Huy- ủy viên Ban cán sự Đảng- Chủ tịch công đoàn Bộ Công Thương cùng với các đồng chí chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương. 

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã được nghe đồng chí Nguyễn Kim Cương bí thư Chi bộ trình bày báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Chi ủy và toàn thể Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và toàn đơn vị.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng.

Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập trung thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Chi ủy gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó, sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ được giữ vững và ngày càng được nâng cao.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Với việc duy trì thường xuyên kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ, Chi bộ  có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế, thiếu sót và phương hướng đề ra trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong nhiệm kỳ tới Chi bộ phấn đấu hoàn thành 100% các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm được phê duyệt, 100% Đảng viên chi bộ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quán triệt và tổ chức triển khai thành công các Nghị quyết cấp trên. Các Đảng viên chi bộ đạt mức hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiệm kỳ tới tối thiểu kế nạp ít 2 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đại hội cũng được nghe đồng chí Phó Bí thư trình bày báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015-2020. Bản kiểm điểm nêu rõ những tồn tại, nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã có ý kiến đóng góp vào các nội dung báo cáo được trình bày tại Đại hội cũng như thảo luận, làm rõ các vấn đề nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quang Huy ghi nhận tinh thần và công tác chuản bị rất nghiêm túc của Chi bộ Cty Kho vận cho Đại Hội, Đồng chí đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Công ty CP Kho vận và DVTM đã đạt được trong nhiệm vụ vừa qua, đồng thời cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục.

Về phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Quang Huy nhấn mạnh, công tác phát triển Đảng viên rất quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh của Đảng. Đặc biệt, cần tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp.

Thay mặt Chi bộ Công ty CP Kho vận và DVTM , đồng chí Nguyễn Kim Cương – Bí thư Chi bộ cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết và đầy trách nhiệm của đồng chí Trần uang huy và khẳng định thời gian tới Chi bộ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện thắng lợi kế hoach sản xuấ kinh doanh của Công ty đề raĐại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3  Đồng chí: Nguyễn Kim Cương, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Văn Thìn. Đồng chí Nguyễn Kim Cương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Thìn làm Phó bí thư Chi bộ

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công thương gồm 2 đồng chí 01 chính thức, 1 đồng chí dự khuyết. Kết thúc đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty CP kho vận và DVTM nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ nhất trí cao.