ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DẦU NHỜN TẠI NHÀ MÁY PTT 2022

Theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam, các sản phẩm Dầu nhờn dành cho động cơ đốt trong 2T và 4T cần được đánh giá chứng nhận đủ điều kiện chất lượng để lưu hành trên thị trường. Nhằm đánh giá trong thời gian 3 năm, VINATRANCO cùng PTTOR đã kết hợp ký hợp đồng cùng QUATEST 2 để đánh giá chất lượng các sản phẩm sẽ lưu hành trên thị trường Việt Nam để đánh giá tại nguồn ( các nhà máy của PTTOR tại Thái Lan).

Buổi đánh giá tiến hành từ 26/9/2022 đến 29/9/2022 tại 3 nhà máy TLBC, SFC và PSP.

Trong buổi đánh giá, VINATRANCO cùng QUATEST 2 đã tới thăm quan các nhà máy đang sản xuất sản phẩm của PTT. Đánh giá quy trình sản xuất, cơ chế hoạt động. các bước quản lý Quality control từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm. (Dầu gốc, phụ gia, bao bì đóng gói...)

Để đảm bảo các chỉ tiêu của các sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong của PTT thỏa mãn yêu cầu do nhà nước VIỆT NAM đặt, tại các nhà máy các chứng từ đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng theo đúng quy chuẩn QCVN 14 2018 và sửa đổi.

Các phòng ban tham gia buổi đánh giá gồm có: Ban quản lý nhà máy, Phòng điều hành sản xuất, Phòng mua hàng, Phòng quản lý chất lượng, Phòng tí nghiệm, Phòng quản lý kho, Phòng Kinh doanh dầu quốc tế và các phòng ban khác có liên quan.

Tất cả các mẫu sản phẩm phục vụ cho quá trình kiểm tra đánh giá tại QUATEST 2 đã được chuyên gia lấy mẫu tại nhà máy và chuyển về Đà Nẵng để kiểm tra chất lượng.

Buổi đánh giá kết thúc tốt đẹp với sự giúp đỡ nhiệt tình của Banh lãnh đạo và cán bộ công nhân viên các bên.

Một số hình ảnh chính của buổi đánh giá: