LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC 2020

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 

Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại xin thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020.

Xin vui lòng ấn vào ĐÂY để biết thêm chi tiết.