THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

KÍNH THƯA QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kho vận và dịch thương mại (VINATRANCO) xin thông báo đến các Quý cổ đông kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:

(xin vui lòng chọn đường link bên dưới để biết thêm chi tiết)

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!