THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Kho Vận Và Dịch Vụ Thương Mại

Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thế như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 16 tháng 06 năm 2020 (Thứ Ba)

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại - 473 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 17/04/2020. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay ( Theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm)

4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm them thông báo mời họp này

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại đây

6. Đăng ký tham dự Đại hội và góp ý kiến:

- Đăng ký tham dự Đại hội: cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 12 tháng 06 năm 2020.

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (Nếu có) về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 12 tháng 06 năm 2020.

- Chi tiết liên hệ: Bà Đặng Thu Thủy, trưởng phòng TCHC Công  ty CP Kho vận và DVTM. Điện thoại: 024.2862.3566 (Máy lẻ: 137) - 09901.702.276; Fax: 024.3862.1214; Email: thuy.dt@vinatranco.vn.

Khi đến dự họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: thông báo mời họp. Bản chính CMND/Thẻ căn cước và GIấy ủy quyền (Nếu là người được ủy quyền hợp lệ)

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VẠN XUÂN