THÔNG BÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH SAR COV-2

CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               VINATRANCO                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 87 TB/KV-TCHC                                                                         

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Kính gửi: Toàn thể Cán bộ, công nhân viên Công ty

Hiện nay tình hình dịch bệnh trên cả nước đang diễn biến nhanh và phức tạp, số ca mắc hàng ngày vẫn tăng cao tại một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Từ ngày 05/7/2021 đến 07/7/2021, Hà Nội đã ghi nhận thêm 16 trường hợp mắc trên địa bàn các quận, huyện: Mỹ Đức, Đông Anh, Hoàng Mai, Đồng Đa, Mê Linh. Thực hiện Công điện số 914/CD-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho người lao động, Tổng Giám đốc yêu cầu các phòng ban công ty nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ y tế, khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở gọi điện cho dường dây nóng của Bộ y tế 19009095 để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn khám bệnh Covid -19 đảm bảo an toàn.

2. Yêu cầu tất các các khách hàng mang khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào các khu vực làm việc của Công ty.

3. Yêu cầu cán bộ quản lý kho, CBCNV, bảo vệ tại các khu vực kho Đông Anh, Trâu Quỳ, Mạc Thị Bưởi thường xuyên nhắc nhở khách hàng thuê kho và khách hàng đến làm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. 

4. Phòng Kinh doanh hạn chế tối đa việc đi thị trường đến các vùng dịch (danh sách vùng dịch được công bố, cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế) về Hà Nội và ngược lại. Lái xe đi giao hàng yêu cầu đeo kính chắn bảo vệ

5. Những cán bộ, công nhân viên tư trú tại địa điểm có ca nhiễm SASR CoV- 2 đề nghị làm việc tại nhà, không rời khỏi nơi cứ trú, khai báo thông tin tại đơn vị để theo dõi, giám sát và hướng dẫn cách ly khi có yêu cầu.

Nhận được thông báo này yêu cầu các Trưởng phòng trong Công ty phổ biến đến các nhân viên tại phòng mình phụ trách để mọi người biết và thục hiện. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

                                                                                             Nguyễn Kim Cương