[THÔNG BÁO] THAY ĐỔI BAO BÌ PAIL 18 LIT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM HLP 32 46 68 100

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG

Kể tử khi PTTOR kinh doanh "HLP" dưới nhãn hiệu Dầu nhờn PTT nơi "HLP" được nhìn nhận là dầu thủy lực hiệu suất cao, được tạo ra với phụ gia chống ăn mòn chất lượng cào và dùng cho hệ thống thủy lực thông thường cho cả động cơ oto và ứng dụng công nghiệp.

Để tránh các nhầm lẫn do tồn tại 2 dạng thiết kế HLP ISO VG 68 dạng thùng vuông, các dạng còn lại thùng tròn. Nay, PTTOR xin thông báo việc thay đổi các loại bao bì 18L của HLP về dạng thùng VUÔNG.

Cụ thể:

HLP ISO VG 32 46 100: Thùng vuông nắp đen

HLP ISO VG 68: Thùng vuông nắp đỏ.

Thời gian có hiệu lực của loại bao bì mới: Ngày 01 Tháng 02 Năm 2020.

Chi tiết cụ thể, xin vui lòng click và đây