VINATRANCO DU XUÂN - QUÝ MÃO 2023 - THUNG NAI HÒA BÌNH

Đi du xuân lễ chùa đầu năm đã trở thành truyền thống của người Việt Nam nói chung và CBCNV của Công ty CP Kho Vận và DVTM nói riêng.
Đầu xuân năm mới, được sự quan tâm và tạo điều kiện từ Ban lãnh đạo công ty. VINATRANCOđã tổ chức chuyến du xuân đầu năm cho CBCNV về đền Thác Bờ - Hoà Bình.
Chuyến du xuân thường niên với mong muốn đem lại khởi đầu may mắn và thuận lợi đến mỗi thành viên trong đại gia đình VINATRANCO.
Đồng thời cũng là dịp để các CBCNV trong công ty tăng thêm tình đoàn kết, sự gắn bó lẫn nhau tạo động lực cống hiến hết mình cho công ty trong năm 2023.

Sau đây là một số hình ảnh trong chuyến lễ chùa , Du xuân của tập thể công ty:

VINATRANCO HÀ NỘI DU XUÂN - QUÝ MÃO 2023 

VINATRANCO HÀ NỘI DU XUÂN - QUÝ MÃO 2023 1

 

VINATRANCO HÀ NỘI DU XUÂN - QUÝ MÃO 2023 2

 

 

 

VINATRANCO HÀ NỘI DU XUÂN - QUÝ MÃO 2023 3

 

 

VINATRANCO HÀ NỘI DU XUÂN - QUÝ MÃO 2023 4