Dầu máy nén khí

  • PTT Compressor Oil S 32, 46, 68:là dầu bôi trơn cho máy nén khí, được sản xuất từ dầu khoáng gốc paraffinic cao cấp và phụ gia cao cấp, giúp tăng thời gian hoạt động và ngăn ngừa sự ô xi hóa. Dầu này cũng làm giảm nguyên liệu do quá trình pre-polymer và tăng hiệu năng. PTT Compressor Oil S 32, 46, 68 còn chống mài mòn và chống rỉ.
  • PTT Compressor Oil 46, 68, 100, 150:là dầu máy nén khí gốc khoáng cao cấp, được sản xuất từ dầu khoáng gốc paraffinic cao cấp và phụ gia không tạo tro, chống ô xi hóa và chống mài mòn.