THANH TRA ĐÁNH GIÁ NHÀ MÁY PTT - CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Dầu nhờn động cơ đốt trong là sản phẩm cần được cấp giấy phép kiểm soát chất lượng khi nhập khẩu. Do đó hàng năm VINATRANCO HÀ NỘI cùng QUATEST 2 tiến hành thanh tra 3 nhà máy sản xuất của PTTOR tại Chonburin và Bangkok Thái Lan.

Đợt thanh tra diễn ra từ 23/10 đến 27/10/2023 gồm đại diện của công ty cùng 2 chuyên gia từ Quatest 2.

Nhà máy đầu tiên được thanh tra là THAI LUBE BLENDING COMPANY tại Chonburi. 

Quy trình kiểm tra gồm: 

Sau khi thăm quan nhà máy. đoàn tiến hành kiểm tra quy trình quản lý chất lượng của nhà máy. Các bước kiểm soát từ khi nhận các nguyên vật liệu đầu vào (Dầu gốc, phụ gia, bao bì....) đến quy trình kiểm soát chất lượng khi pha chế, triết rót, đóng gói và vận chuyển. 

Kiểm soát viên tiến hành kiểm tra chứng từ ghi lại thông tin hàng nhập và sản xuất.

Ngoài ra, chuyên gia cũng tiến hành kiểm tra công dụng cụ tại phòng thí nghiệm, lịch trình hiệu chuẩn và tập huấn cho nhân viên trong phòng lab.

Ngày 25/10/2023, đoàn thanh tra tiếp tục đến đánh giá nhà máy SFC. Quy trình tương tự đối với nhà máy TLBC.

Một số ảnh của buổi đánh giá:

Đánh giá chứng từ:

Đánh giá phòng thí nghiệm

Ngày 26/10/2023, đoàn đánh giá nhà máy thứ 3 (PSP)